วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ
Jomtien Business Administration Technological Collage : JBAC
133/5 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

 

ระบบสารสนเทศวิทยาลัยฯ (JMIS)

  กิจกรรมวิทยาลัย

  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ คณะอาจารย์ และนักศึกษา กราบพระอัฐิ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมจัดเตรียมสถานที่
พิธีอัญเชิญพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มาประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ JBAC ขึ้น
โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และ
ช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที จับของรางวัล รับประทานอาหารร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า

  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระศพ
เจ้าพระคุณฯ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ (JBAC)
133/5 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
โทร. (038) 737592 - 3 โทรสาร. (038) 737592 - 3 มือถือ (081) 7619464
E-Mail : jbac_college@hotmail.co.th สงวนลิขสิทธิ์  @ พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 2014